Opdruk company brochure aspect ratio 1800 1084

Opdruk

De beheerder van deze website (dienstverlener in de zin van de
Duitse Telemediawet (TMG)) is

International Campus GmbH

Blumenstrasse 28, 80331 München

Fax +49 89 212 6880 – 290

info@ic-campus.com

www.ic-campus.com

Algemeen directeuren:

Patrick Hanisch
Gawain S.E. Smart
Ufuk Kaynar

Arrondissementsrechtbank in München

Commercieel

Registratienummer: 240690

Fiscaal nummer: 143/150/41059

Individueel verantwoordelijk voor de inhoud van deze website:
Patrick Hanisch, International Campus GmbH (contactgegevens hierboven)

Functionaris voor de gegevensbescherming:

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Copyright

Het auteursrecht berust bij International Campus GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, illustraties, audio-, video- en animatiebestanden zijn onderworpen aan auteursrechten en andere wetten die zijn ontworpen om de intellectuele eigendom te beschermen. Deze inhoud mag – behalve in wettelijk toegestane gevallen – niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of op enige andere manier worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van International Campus GmbH of de respectievelijke rechthebbende. Sommige websites van International Campus GmbH bevatten ook afbeeldingen die onder het auteursrecht vallen van de personen die deze hebben verstrekt.

Gelieve te begrijpen dat International Campus GmbH haar intellectuele eigendom moet beschermen, met inbegrip van merken en auteursrechten, en deze website verleent gebruikers geen licentierechten op de intellectuele eigendom van International Campus GmbH.

Garantie

De inhoud van deze pagina’s is zorgvuldig geproduceerd en gecontroleerd. International Campus GmbH aanvaardt echter geen garantie voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen International Campus GmbH die betrekking hebben op materiële of immateriële schade die is veroorzaakt door het gebruik van de website, zijn uitgesloten voor zover geen opzet of grove nalatigheid van International Campus GmbH hiertoe heeft geleid. International Campus GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de publicatie van delen van webpagina’s of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of te stoppen.

Waar International Campus GmbH direct of indirect linkt naar websites van derden (“links”), is International Campus GmbH niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, juistheid en nauwkeurigheid van de gelinkte webpagina’s, hun aanbod, links of reclame. International Campus GmbH neemt de inhoud van de gelinkte webpagina’s niet als eigen inhoud aan en is niet aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud of in het bijzonder voor schade die ontstaat door het gebruik van de gelinkte webpagina’s, voor zover geen opzet of grove nalatigheid van International Campus GmbH hiertoe heeft geleid.

Onlinegeschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR):

we zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Deze vrijwaring van aansprakelijkheid maakt deel uit van deze website en door gebruik te maken van de website aanvaarden gebruikers deze vrijwaring. Indien paragrafen of individuele formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende wettelijke situatie, blijven de overige delen van het document hierdoor qua inhoud en geldigheid onaangetast.