Privacybeleid

Stand: Mai 2018

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om te voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG” genoemd) en om je dienovereenkomstig te informeren.

Wijzig hier je bestaande privacyinstellingen: Change privacy settings

Bedankt voor je interesse in ons bedrijf en onze website.

De bescherming en integriteit van je persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons, evenals de bescherming van je privésfeer.

We streven ernaar om je een zo comfortabel mogelijke woonruimte te bieden, evenals een op maat gesneden ruimte – een ervaring die wordt bepaald door een reeks sociale evenementen en mogelijkheden om nieuwe mensen te ontmoeten, zodat je je thuis voelt in je nieuwe stad. Hierdoor ontvang je altijd een aanbieding gebaseerd op je interesses. Ons privacybeleid legt uit welke persoonsgegevens we direct of indirect over je verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is informatie die kan worden gebruikt om je te identificeren of gegevens die we met je in verband kunnen brengen. Ons privacybeleid geeft ook aan welke beslissingen er voor je beschikbaar zijn met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens en hoe je deze beslissingen kunt nemen. Het beleid is van toepassing op alle diensten die door ons worden aangeboden. Daarnaast is het van toepassing op International Campus GmbH en haar gelieerde bedrijven, websites en andere interacties buiten het internet, zoals een bezoek aan onze gebouwen of het gebruik van andere door ons aangeboden diensten.[R1]

Meer informatie vind je in onze FAQ’s.

Verwerkingsverantwoordelijke conform art. 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door ons is:

International Campus GmbH
Blumenstrasse 28, 80331 München
Telefon: +49 89 212 6880 – 0
Fax: +49  89  212  6880 – 290
info@ic-campus.com.

Mede verantwoordelijk voor onze gegevensverwerking is:

International Campus Austria GmbH
Muthgasse 19, 1190 Wenen
Telefoon: +43 1 3750032
info@ic-campus.com

Wij raden je aan om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming voor het doen gelden van je rechten, het melden van gegevensbeschermingsincidenten en voor suggesties en klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens en voor het intrekken van je toestemming:

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Algemene informatie over het type gegevens dat we verzamelen

De door ons verzamelde gegevens omvatten alle gegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je je abonneert op onze nieuwsbrief of contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website, ons een e-mail schrijft of belt, je bij ons registreert, een gebruikersaccount opent en daar informatie over jezelf opslaat, of een huurovereenkomst met ons sluit.

Informatie die automatisch door ons wordt verzameld

We verzamelen ook automatisch bepaalde gegevens van je (functionele gegevens of cookies), bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt of onze internetverbindingen gebruikt. Het is mogelijk dat we gegevens vastleggen zoals het type apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, het besturingssysteem en de versie van het genoemde besturingssysteem, je IP-adres, je geografische locatie die wordt onthuld door je IP-adres, je type browser, de pagina’s die je op onze website bekijkt en of en hoe je omgaat met de inhoud op onze website.

Gegevens die wij ontvangen van andere bronnen.

Het is mogelijk dat we ook informatie over je ontvangen uit andere bronnen, zoals als je met ons communiceert via sociale mediaplatforms of vastgoedplatforms, bijvoorbeeld Facebook of Immobilienscout24. Als we informatie van derden ontvangen, is dit privacybeleid ook van toepassing, evenals alle aanvullende beperkingen die door de respectieve bron van de informatie worden bepaald.

Informatie van kinderen

Ons volledige dienstenaanbod en webaanbod is niet gericht op kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Hoewel jongeren en kinderen jonger dan 18 jaar onze website kunnen gebruiken, verzamelen we bewust noch opzettelijk informatie over hen zonder de overeenkomstige toestemming van hun ouders. Als we ons ervan bewust worden dat onze diensten worden gebruikt door een minderjarige zonder ouderlijke toestemming, zullen we onmiddellijk alle verzamelde gegevens met betrekking tot deze persoon verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze op te slaan.

Interacties met ons

Onze website gebruiken

Als je de website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt (zonder contact met ons op te nemen), verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die je browser naar onze server verstuurt. Als je op onze website wilt surfen, verzamelen wij de gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website voor je weer te geven en die noodzakelijk zijn om stabiliteit en veiligheid te garanderen.

Ingewonnen informatie:

IP-adres, datum en tijd van het verzoek, tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, respectieve hoeveelheid gegevens die in elk geval worden overgedragen, website waar het verzoek vandaan komt, browser, besturingssysteem en de interface, taal en versie van de browsersoftware

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1 zin [R2] 1 f) AVG.

Contact met ons opnemen:

Als je rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via ons contactformulier, door rechtstreeks onze gebouwen te bezoeken of een gebruikersaccount op onze website te openen omdat je geïnteresseerd bent in onze diensten of meer wilt weten over onze producten en diensten, dan verstrek je ons soms vrijwillig informatie of wordt informatie door ons verzameld via cookies, in het geval van online contact, (meer informatie hierover onder Gebruik van cookies). Deze informatie wordt gebruikt om met je te kunnen communiceren, om je een passend aanbod van onze diensten te tonen en/of om onze website op een passende en aantrekkelijke manier weer te geven.

Ingewonnen informatie:

Naam, e-mailadres, IP-adres, informatie die via cookies wordt verzameld

Rechtsgrondslag: art. 6, lid 1 zin 1 f) AVG.

Het afsluiten van huurovereenkomsten met ons / gebruikmaken van het door ons aangeboden dienstenaanbod

Ons bedrijfsmodel bestaat uit het verhuren van gemeubileerde studentenappartementen en het aanbieden van een uitgebreid media- (bijv. internetgebruik) en vrijetijdsaanbod, zoals het organiseren van sociale evenementen in onze gebouwen. Als onderdeel van het initiëren, volbrengen en uitvoeren van de bestaande contractuele relaties met ons, wordt informatie over je verzameld die nodig is voor de respectieve uitvoering van het contract, of die is gemaakt door het gebruik van onze diensten (bijv. het gebruik van het internet).

We willen elke huurder een appartement kunnen aanbieden dat zo comfortabel mogelijk is en is aangepast aan zijn of haar behoeften, en diversiteit is belangrijk voor ons. Daarom staan wij altijd open voor speciale verzoeken of wensen van jou. Je kunt ons laten weten dat je een universeel toegankelijke flat nodig hebt of speciale meubels nodig hebt vanwege je religieuze overtuigingen. Dit soort informatie wordt geclassificeerd onder zogenaamde speciale categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9 van de AVG (bijv. gezondheidsgerelateerde informatie, informatie met betrekking tot religieuze overtuigingen). Het gebruik van onze diensten is over het algemeen mogelijk zonder dergelijke informatie aan ons mee te delen. Als je ons informatie stuurt die onder speciale categorieën van persoonsgegevens valt, stem je er uitdrukkelijk mee in dat deze gegevens worden verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen deze gegevens in geen geval [R3] gebruiken voor doeleinden buiten de uitvoering van het contract, maar wel om een geschikte leefomgeving voor je te bieden.

Ingewonnen informatie:

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, geboortedatum (optioneel:) informatie over je studie, betalingsinformatie (bankrekeninggegevens), IP-adres bij gebruik van de door ons beheerde internetverbinding.

Rechtsgrondslag:

Art. 6 lid 1 zin 1 b), f) AVG.

Let op: Je betalingsgegevens worden door ons alleen opgeslagen als je een huurovereenkomst hebt gesloten of gebruik maakt van andere betalende diensten. Persoonsgegevens die in dit kader door anderen worden opgevraagd, worden alleen bewaard zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst en eventuele daaropvolgende correspondentie die verband houdt met de overeenkomst. Documenten die juridisch relevant zijn voor commerciële en/of fiscale aangelegenheden en persoonlijke informatie bevatten, worden bewaard zolang als vereist door de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen van het Duitse handelswetboek en het belastingwetboek voor het bewaren van deze documenten. Het gegevensverkeer, dat wordt verzameld als je de door ons aangeboden en beheerde internetverbinding gebruikt, wordt door ons gedurende 7 dagen bewaard om misbruik te controleren en storingen op te lossen, en wordten vervolgens verwijderd voor zover dit wettelijk is toegestaan. Speciale categorieën persoonsgegevens die vrijwillig worden verzonden, zoals gezondheidsgerelateerde informatie, worden door ons alleen opgeslagen zolang als nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. Als je ons speciale categorieën van persoonsgegevens stuurt die wij niet nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, wordt deze informatie onmiddellijk verwijderd.

Huurders van onze gebouwen

Veiligheid voor onze huurders speelt voor ons een belangrijke rol. Om de veiligheid te garanderen, kunnen videocamera’s soms in de buurt van onze gebouwen worden gebruikt, maar deze zijn duidelijk zichtbaar en als zodanig gemarkeerd. Het enige doel van de videocamera’s is om specifieke gevaren voor huurders en het pand als geheel te voorkomen en daarmee onze legitieme belangen te dienen.

 

Ingewonnen informatie:

Afbeeldingsgegevens

Rechtsgrondslag:

Artikel 6, lid 1 f) AVG

Opgelet:

Afbeeldingsgegevens met betrekking tot jou die niet langer nodig zijn, worden door ons onverwijld verwijderd. Dit gebeurt over het algemeen binnen een evaluatieperiode van maximaal [72] uur.

Facebook-community’s

Het door ons aangeboden dienstenpakket omvat het opzetten van zogenaamde Facebook-community’s voor elke respectieve locatie. Indien je met ons een huurovereenkomst hebt gesloten, heb je de mogelijkheid om met andere huurders van de site in discussie te gaan binnen Facebook-community’s. Toegang tot de respectievelijke Facebook-community wordt alleen verleend aan huurders van de respectievelijke locatie, evenals aan onze werknemers die de respectievelijke community beheren.

Facebook-community’s [DK1] [RB2] zijn een dienst die wordt geleverd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland (“Facebook”).

Wanneer je onze Facebookpagina bezoekt, verzamelt Facebook onder andere je IP-adres en andere informatie in de vorm van cookies op je computer. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Facebook-pagina, te voorzien van statistische informatie over het gebruik van de Facebook-pagina.

Facebook geeft hier meer informatie over op de volgende link:

https://nl-nl.facebook.com/help/pages/insights

De gegevens die in dit kader over je worden verzameld, worden door Facebook verwerkt en, als onderdeel hiervan, mogelijk overgedragen naar landen buiten de Europese Unie. Facebook beschrijft welke informatie zij verkrijgt en hoe deze gegevens in algemene termen worden gebruikt in haar gegevensbeleid. Binnen dit beleid vind je ook informatie over manieren om contact op te nemen met Facebook en mogelijke instellingen voor advertenties.

Het gegevensbeleid is beschikbaar op de volgende link:

http://nl-nl.facebook.com/about/privacy

Het volledige gegevensgebruiksbeleid van Facebook is hier te vinden:

https://nl-nl.facebook.com/full_data_use_policy

De wijze waarop Facebook de gegevens van bezoeken aan Facebook-pagina’s voor eigen doeleinden gebruikt, de mate waarin activiteiten op de Facebook-pagina worden gekoppeld aan individuele gebruikers, hoe lang Facebook deze gegevens bewaart en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven, wordt door Facebook niet sluitend en duidelijk gesteld en is ons niet bekend.

Wanneer je een Facebook-pagina opent, wordt het IP-adres dat aan je apparaat is toegewezen naar Facebook verzonden. Volgens Facebook wordt dit IP-adres geanonimiseerd (voor “Duitse” IP-adressen) en na 90 dagen verwijderd. Daarnaast slaat Facebook ook informatie op over de apparaten van haar gebruikers (bijvoorbeeld als onderdeel van de functie “Inlogmelding”); Facebook kan daarom mogelijk IP-adressen toewijzen aan individuele gebruikers.

Als je momenteel als gebruiker bent ingelogd op Facebook, bevindt zich een cookie met je Facebook-ID op je apparaat. Dit stelt Facebook in staat om je bezoek aan deze pagina te zien en te zien hoe je deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Facebookpagina’s. Facebook-knoppen die in websites zijn geïntegreerd, stellen Facebook in staat om je bezoeken aan de pagina’s van deze websites vast te leggen en toe te wijzen aan je Facebook-profiel. Op basis van deze gegevens kan inhoud of reclame worden aangeboden die op jou is afgestemd.

Met deze gegevens kun je vanaf dag één in contact komen met medehuurders binnen je gebouw en genieten van de unieke studentenervaring van een internationale gemeenschap binnen een stad van jouw keuze. Als aanbieder van community’s verzamelen en verwerken we ook de volgende gegevens die voortkomen uit het gebruik van de dienst:

Ingewonnen informatie:

Facebook gebruikersnaam

Rechtsgrondslag:

Artikel 6, lid 1 zin 1 f) AVG.

Hoe we je gegevens / rechtsgrondslag gebruiken

We gebruiken je gegevens uitsluitend om je onze diensten te kunnen leveren, onze overeenkomsten met je uit te voeren, je vragen te beantwoorden, onze wettelijke verplichtingen na te leven en ons aanbod zo te ontwerpen en te ontwikkelen dat het aantrekkelijk en geschikt voor je is.

Alle gegevens die op deze manier worden verzameld, zijn ofwel vrijwillig aan ons verstrekt door jou, of we hebben deze nodig voor het bepalen, opstellen of wijzigen van de contractuele relatie (voorraadgegevens), of we zijn wettelijk verplicht om deze te verzamelen, of hebben een legitiem belang bij het verzamelen ervan (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden: om ons aanbod, onze diensten en de inhoud op onze websites te analyseren en te verbeteren, of om risico’s te voorkomen).

Opmerking over het herroepingsrecht: Als we je persoonsgegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen en er een “exit-optie” bestaat, bijvoorbeeld op basis van een overeenkomstige standaardformulering[R4] , kun je op elk moment gebruik maken van je herroepingsrecht door ons een e-mail te sturen op [datenschutz@ic-campus.com]. Meer informatie hierover vind je onder Je rechten.

 

Hoe wij je gegevens doorgeven aan derden

Wij zullen je informatie nooit te koop aanbieden aan derden.

We dragen persoonlijke informatie alleen over aan derden als dit vereist is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld banken die belast zijn met betalingsprocessen, als we wettelijk verplicht zijn aan of als de werkverdeling binnen ons bedrijf vereist dat deze informatie wordt doorgestuurd naar onze partners en dochterondernemingen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1 b) AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat, art. 6 c) AVG als we wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld door nationale registratieautoriteiten (bijv. artikelen 19, 30 van de Federale Registratiewet [Bundesmeldegesetz]) en artikel 6 f) voor zover gegevens worden doorgestuurd naar gelieerde dochterondernemingen en partnerbedrijven.

 

We delen je informatie met dochterondernemingen en partnerbedrijven die met ons zijn verbonden voor zakelijke doeleinden, zoals intern beheer, de promotie van onze producten en de levering van onze diensten voor onze klanten (bijv. onze website). Het is in ons legitieme belang om je persoonsgegevens voor deze doeleinden te delen met deze bedrijven of om deze informatie namens ons door deze bedrijven te laten verwerken. De meeste van deze bedrijven zijn gevestigd in de Europese Unie, evenals de overeenkomstige servers waarop je gegevens worden opgeslagen. Daarnaast kunnen je gegevens ook worden doorgestuurd naar niet-Europese landen voor interne administratieve doeleinden, bijvoorbeeld Canada of de VS. Als onderdeel hiervan streven we ernaar om je gegevens uitstekend te beschermen door ze alleen door te geven aan niet-EU-landen waarover de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen, of door gebruik te maken van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (bijvoorbeeld: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en)

 

Vereisten inzake openbaarmaking

We delen je persoonsgegevens mee aan wetshandhavingsinstanties, onderzoeksinstanties, onze dochterondernemingen of in juridische procedures als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als het absoluut noodzakelijk is om dit te doen voor de uitvoering van diensten, of voor de bescherming van onze rechten of de rechten van onze dochterondernemingen of gebruikers.

Verkauf oder Fusion

Wir geben unter Umständen deine personenbezogenen Daten im Falle deiner Fusion, deiner Übernahme oder deines Verkaufs aller oder deines Teils unserer Vermögenswerte weiter. Wir werden dich natürlich per E-Mail und/oder deinem auffälligen Hinweis auf unserer Website darüber in Kenntnis setzen und dich über deine Rechte informieren.

Verkoop of fusie

In het geval van een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van onze activa, kunnen we je persoonlijke gegevens doorgeven. Het spreekt voor zich dat wij dit via e-mail en/of met een duidelijk zichtbare melding op onze website zullen aankondigen en je zullen informeren over je rechten.

Doorgifte en openbaarmaking van geaggregeerde data

We delen gegevens in geaggregeerde vorm en/of in een vorm die de ontvanger niet in staat stelt om je te identificeren met behulp van deze data – zoals derden voor brancheanalyse.

Hoe wij de veiligheid van de door ons verzamelde gegevens waarborgen

Het beschermen van je persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Hoewel we passende beschermende maatregelen nemen om je persoonlijke gegevens die we verzamelen te beschermen, houden we er rekening mee dat beveiligingssystemen niet onfeilbaar zijn.

We gebruiken verschillende passende technische en organisatorische maatregelen en industrienormen om je persoonlijke gegevens te beschermen en daarom te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeoorloofde toegang en publicatie, wijzigingen en vernietiging. De persoonlijke informatie die van je wordt verzameld en door ons wordt opgeslagen, bevindt zich op computersystemen met beperkte toegang. Daarnaast verlangen wij van de door ons aangewezen derden dat zij passende beveiligingsmaatregelen treffen voor de door ons verzonden gegevens. Wanneer je onze website bezoekt of ons informatie stuurt via de website, worden je gegevens beschermd met behulp van coderingstechnologieën, bijvoorbeeld beveiliging van transportlagen (HTTPS-codering).

 

Hoe lang we je gegevens bewaren

We bewaren je persoonlijke gegevens zolang als nodig is om onze overeenkomst met je uit te voeren of onze diensten te verlenen, om de toepasselijke wetten (inclusief wetten met betrekking tot het bewaren van documenten) na te leven, om geschillen met andere partijen op te lossen of om het gebruik van onze website mogelijk te maken. Alle persoonlijke informatie die we opslaan is onderworpen aan dit privacybeleid en ons concept van interne opslag en verwijdering. Als je concreet wilt weten hoe lang wij specifieke persoonlijke gegevens die over je zijn verzameld en door ons zijn verwerkt, opslaan, stuur dan een e-mail naar [datenschutz@ic-campus.com].

 

Je rechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot ons als het gaat om het gebruik van je persoonlijke gegevens:

 

Recht op informatie op grond van artikel 15 van de AVG

Je kunt ons vragen om je een kopie te sturen van de persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld.

Het recht op rectificatie of wissing op grond van art. 16, 17 AVG

Je kunt ons op de hoogte stellen als je persoonsgegevens zijn gewijzigd of als je wilt dat wij de persoonsgegevens die we over je hebben verzameld, wijzigen.

In specifieke gevallen kun je ons vragen om de persoonlijke gegevens die we over je hebben verzameld, te wissen.

Het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 van de AVG

In specifieke gevallen heb je het recht om te verzoeken dat we de verwerking van je gegevens beperken

Het recht om toestemming in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens op grond van art. 7 lid 3, art. 21 AVG

Als je al je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens, kun je deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Als je dit recht uitoefent, heeft dit invloed op onze mogelijkheid om je persoonlijke gegevens te verwerken nadat je deze wens om toestemming in te trekken hebt geuit.

Voor zover wij de verwerking van je persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kun je bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is met name het geval als genoemde verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van, bijvoorbeeld een overeenkomst met jou. Bij de uitoefening van een dergelijk herroepingsrecht vragen wij je uit te leggen waarom wij je persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij eerder hebben gedaan. In het geval dat je je gerechtvaardigde bezwaar indient, zullen we de situatie onderzoeken en de gegevensverwerking stopzetten of aanpassen of je onze legitieme redenen uitleggen om je informatie te blijven verwerken.

Het spreekt voor zich dat je te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor doeleinden die verband houden met reclame en gegevensanalyse. Meer hierover lees je onder het Gebruik van cookies en andere (marketing) tools.

Recht om een klacht in te dienen op grond van art. 77 AVG

Wij zetten ons altijd in om samen met jou tot een oplossing te komen als je problemen constateert bij ons gebruik van gegevens. Als je echter van mening bent dat we niet in staat waren om het probleem op te lossen, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming over onze verwerking van je persoonsgegevens.

Wij vertrouwen erop dat de door jou verstrekte persoonlijke gegevens volledig, correct en up-to-date zijn. Informeer ons onmiddellijk over wijzigingen of onjuistheden in je persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar [datenschutz@ic-campus.com].

Wij zetten ons in om je aanvraag zo snel mogelijk en binnen een maximumtermijn van 30 dagen af te handelen. Meer informatie over hoe je het verzamelen en het gebruik van aanvullende gebruiksgegevens en je voorkeuren met betrekking tot communicatie, marketing en reclame kunt controleren, kun je terugvinden in het gedeelte Gebruik van cookies en andere (marketing) tools.

Gebruik van cookies en andere (marketing) tools

Gebruik van cookies

In een poging om een bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken, worden naast de hierboven genoemde gegevens ook zogenaamde cookies op je computer opgeslagen wanneer je onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de opslagruimte die aan je internetbrowser op je harde schijf is toegewezen.De cookie, ingesteld door een instantie (in dit geval wij) wordt vervolgens gebruikt om bepaalde informatie terug te sturen naar de instantie. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen naar je computer overbrengen. De volgende soorten cookies kunnen door ons worden ingesteld:

TIJDELIJKE COOKIES

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je browser afsluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op die de verschillende verzoeken van je browser tijdens de gezamenlijke sessie toewijst. Hierdoor kan je computer opnieuw worden herkend wanneer je terugkeert naar de site. Sessiecookies worden verwijderd wanneer je je afmeldt of de browser afsluit.

PERMANENTE COOKIES

Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. Je kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen in je browser.

Voor zover persoonlijke informatie wordt verzameld of opgeslagen door de geïmplementeerde cookies, vindt de verwerking ervan plaats in overeenstemming met artikel 6 b) van de AVG om je overeenkomst uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren op verzoek van de persoon in kwestie, of in overeenstemming met artikel 6 f) bij het realiseren van onze legitieme belangen bij het behoud van de functionaliteit van onze website en de gebruiksvriendelijke en effectieve organisatie ervan.

Je kunt je browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of je deze accepteert of het gebruik van cookies in bepaalde gevallen of volledig weigert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij zijn cookie-instellingen beheert. Het Help-menu van je browser beschrijft hoe je de cookie-instellingen kunt wijzigen.

Gebruik van Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op onze website, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door een gebruiker wordt over het algemeen verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.

Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website door de gebruiker te evalueren, rapporten over de activiteiten binnen deze website samen te stellen en ons andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van deze website en internet. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruiksprofielen van gebruikers worden aangemaakt.

We gebruiken Google Analytics uitsluitend met de extensie ‘_anonymizeIp()’, die de anonimisering van het IP-adres garandeert door het te verkorten en de mogelijkheid voorkomt om het IP-adres rechtstreeks aan een bepaalde persoon te koppelen. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres eerst overgebracht worden naar een Google-server in de VS en daar worden ingekort. In deze gevallen vindt de verwerking plaats op grond van artikel 6 f) van de AVG bij het realiseren van onze legitieme belangen voor marketingdoeleinden en het behouden van de aantrekkelijkheid van onze website. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Jij, als gebruiker, kunt het opslaan van cookies voorkomen door de bijbehorende instellingen in je browsersoftware te selecteren. Daarnaast kun je ook het verzamelen van gegevens die zijn geproduceerd door de cookie en die zijn gekoppeld aan je gebruik van de website, evenals de verwerking ervan door Google, voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als je niet langer geanonimiseerde analyses wenst van het gebruik van je website door Google Analytics, kunt je je hier op elk gewenst moment afmelden voor de toekomst. Door op de link te klikken, wordt een opt-out-cookie op je apparaat opgeslagen. Als je onze website opnieuw bezoekt, voorkomt deze cookie dat je gegevens worden verzameld. Om te voorkomen dat gegevens worden verzameld door Universal Analytics op meerdere apparaten, moet je de opt-out uitvoeren op alle gebruikte systemen.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd als onderdeel van de VS-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens is beschikbaar in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Gebruik van Google Adwords conversietracking

We gebruiken het online advertentieprogramma ‘Google AdWords’ en het bijhouden van conversies als onderdeel van Google AdWords op onze website. Google Conversion Tracking is een analytische dienst die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Wanneer je op een advertentie van Google klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op je computer opgeslagen. Deze cookies worden na 30 dagen ongeldig, bevatten geen [R5] persoonlijke informatie en dienen daarom niet voor persoonlijke identificatie.

Als je specifieke pagina’s op onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat je op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Er is dus een mogelijkheid dat cookies via de websites van AdWords-klanten kunnen worden getraceerd.

De informatie die door deze conversiecookie wordt verzameld, dient om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die zich hebben aangemeld voor conversietracking. Als onderdeel hiervan kunnen klanten het totale aantal gebruikers achterhalen die op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina zijn geleid met behulp van de tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen [R6] informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Als je niet wilt deelnemen aan tracking, kun je dit gebruik weigeren door de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in je browser te selecteren (optie uitschakelen). Hierdoor word je niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Je vindt meer gedetailleerde informatie en het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

Gebruik van Google Maps

We gebruiken Google Maps (API) op onze website van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (landen) kaarten voor het visueel presenteren van geografische informatie. Als je deze service gebruikt, kun je onze locatie zien en kun je gemakkelijker een routebeschrijving vinden om ons te bereiken. De gegevensverwerking vindt plaats op grond van art. 6 f) AVG bij het realiseren van onze legitieme belangen voor marketingdoeleinden en het behouden van de aantrekkelijkheid van onze website.

Telkens wanneer het onderdeel ‘Google Maps’ wordt geopend, stelt Google een cookie in om gebruikersinstellingen en gegevens te verwerken bij het weergeven van de pagina waarop het onderdeel ‘Google Maps’ is geïntegreerd. Deze cookie wordt over het algemeen niet verwijderd bij het sluiten van de browser, maar vervalt na een bepaalde periode, tenzij je deze voor die tijd handmatig verwijdert.

Als je niet akkoord gaat met deze verwerking van je gegevens, bestaat de mogelijkheid om de “Google Maps” -service te deactiveren en de overdracht van gegevens aan Google op deze manier te voorkomen. Om dit te doen, moet je de JavaScript-functie in je browser deactiveren. Houd er echter rekening mee dat jeu in dit geval geen gebruik kunt maken van “Google Maps” of de service slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Het gebruik van “Google Maps” en de informatie die via “Google Maps” wordt verkregen, wordt beheerst door de gebruiksvoorwaarden van Google

https://policies.google.com/terms?hl=nl&gl=de%20

evenals de aanvullende voorwaarden voor “Google Maps”

https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps/

Gebruik van Google Remarketing

We gebruiken de service “Google Remarketing” op onze website, een service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Remarketing kan worden gebruikt om advertenties te activeren voor gebruikers die onze website in het verleden al hebben bezocht. Binnen het advertentienetwerk van Google kunnen daarom op onze site advertenties worden weergegeven die zijn aangepast aan je interesses. Google Remarketing gebruikt cookies voor deze evaluatie. Dit maakt het mogelijk om bezoekers te herkennen als ze sites bezoeken binnen het advertentienetwerk van Google. Op deze manier kunnen advertenties worden weergegeven binnen het advertentienetwerk van Google met betrekking tot inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites binnen dat netwerk die ook gebruikmaken van de functie Google Remarketing. Volgens eigen informatie verzamelt Google wel persoonsgegevens als onderdeel hiervan. Je kunt deze functie deactiveren door de bijbehorende instellingen in https://adssettings.google.com/ te wijzigen.

Gebruik van Instagram

Onze website maakt gebruik van zogenaamde social plugins (“plugins”) van Instagram, die worden beheerd door Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (“Instagram”). Deze plugins zijn gemarkeerd met een Instagram-logo, bijvoorbeeld in de vorm van een “Instagram-camera”.

Wanneer je een pagina van onze website bezoekt die deze plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van Instagram. De inhoud van de plugin wordt vanuit Instagram rechtstreeks naar je browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Instagram de informatie dat je browser de bijbehorende pagina op onze website heeft geopend, zelfs als je geen [R7] Instagram-account hebt of momenteel niet bent ingelogd op Instagram. Deze informatie (inclusief je IP-adres) wordt door je browser rechtstreeks naar een Instagram-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als je bent ingelogd op Instagram, kan Instagram je bezoek aan onze website direct koppelen aan je Instagram-account. Als je met de plugins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop “Instagram” te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Instagram-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op je Instagram-account en daar weergegeven aan je contacten.

Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Instagram, evenals je gerelateerde rechten en instellingen voor de bescherming van je privacy: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=uf_share

Als je niet wilt dat Instagram de op onze website verzamelde gegevens rechtstreeks aan je Instagram-account koppelt, moet je uitloggen bij Instagram voordat je onze website bezoekt. Je kunt ook volledig voorkomen dat Instagram plugins laadt met behulp van add-ons voor je browser.

Gebruik van YouTube

Op onze website gebruiken we componenten (video’s) van het bedrijf YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA (“YouTube”), een bedrijf van Google LLC (“Google”), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

[Als onderdeel hiervan maken we gebruik van de optie ‘privacy-verbeterde modus’ van YouTube.]

Wanneer je een internetpagina bezoekt met een ingesloten video, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de inhoud weergegeven op de internetpagina door je browser hiervan op de hoogte te stellen.

[Volgens de informatie van YouTube worden in de ‘privacy-verbeterde modus’ gegevens alleen naar de YouTube-server verzonden wanneer je de video bekijkt, met name welke van onze pagina’s je hebt bezocht.]

Als je tegelijkertijd bent ingelogd op YouTube, worden deze gegevens gekoppeld aan je YouTube-account. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je account voordat je onze website bezoekt.

Voor meer informatie over de gegevensbescherming van YouTube verstrekt Google informatie via de volgende link:

https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/

Gebruik van Hotjar

Diese Website benutzt Hotjar, deinen Webanalysedienst der Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Europa („Hotjar“).

 

Deze tool wordt gebruikt om bewegingen op websites te volgen (met behulp van zogenaamde heatmaps). Je kunt bijvoorbeeld zien hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen gebruikers klikken en hoe vaak. Daarnaast maakt de tool het ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op deze manier ontvangen we waardevolle informatie om onze websites sneller en klantvriendelijker te maken.

Houd er rekening mee dat we geen persoonlijke informatie registreren of verwerken tijdens het gebruik van deze service. Alle gegevens, inclusief je IP-adres, worden volledig geanonimiseerd.

Hotjar biedt elke gebruiker de mogelijkheid om een “Do Not Track Header” te gebruiken om het gebruik van de Hotjar-tool te voorkomen, wat betekent dat er geen [R8] gegevens worden geregistreerd tijdens een bezoek aan de respectieve website. Dit is een instelling die alle gangbare browsers in hun huidige versies ondersteunt. Om dit te doen, stuurt je browser een verzoek naar Hotjar met het bericht om het traceren van de betreffende gebruiker uit te schakelen. Als je Sipgate-websites met verschillende browsers/computers gebruikt, moet je de “Do Not Track Header” voor elk van deze browsers/computers afzonderlijk instellen. Je kunt deze functie deactiveren door de instructies op https://www.hotjar.com/opt-out te volgen en de bijbehorende instellingen te wijzigen. Meer informatie over de gegevensbescherming van Hotjar is te vinden op

https://www.hotjar.com/privacy.

Gebruik van Taboola

Op onze website gebruiken we Taboola Pixel. Hiervoor hebben we een code op onze website geïmplementeerd. De Taboola-pixel is een fragment van de JavaScript-code dat een verzameling functies laadt waarmee Taboola je gebruikersacties kan volgen. De verzamelde gegevens zijn anoniem en niet zichtbaar voor ons en kunnen alleen worden gebruikt in het kader van advertentieplaatsingen.

We willen onze diensten en producten alleen laten zien aan die mensen die er echt in geïnteresseerd zijn. Met behulp van de Taboola-pixel kunnen onze advertentiemaatregelen beter worden afgestemd op je wensen en interesses.

Als je meer wilt weten over de privacy van Taboola, raden we je aan het eigen gegevensbeleid van het bedrijf te lezen op https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

De Taboola-pixel kan ook worden uitgeschakeld onder https://www.taboola.com/policies/privacy-policy#user-choices-and-opting-out.

 

FAQ‘s

Dit gedeelte biedt een verscheidenheid aan vragen en antwoorden over ons privacybeleid. We raden je aan het volledige privacybeleid door te nemen.

Waarom hebben we ons privacybeleid bijgewerkt?

De bijgewerkte versie houdt rekening met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en biedt transparante en eenvoudige informatie over ons gebruik van gegevens. Als er iets onduidelijk is, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen via [datenschutzbeauftrager@datenschutzexperte.com] of via de contactopties die in de juridische kennisgeving worden vermeld.

Wat is de AVG?

De AVG is een verordening van de Europese Unie die bedoeld is om het gebruik van persoonsgegevens binnen de EU te vereenvoudigen en te verbeteren.

Welke veranderingen zijn het gevolg van de AVG?

De AVG heeft geresulteerd in tal van wijzigingen in de bescherming die mensen wordt geboden met betrekking tot de manier waarop met hun informatie wordt omgegaan. De belangrijkste wijzigingen zijn:

We proberen onze nieuwe verplichtingen na te komen door ons gegevensgebruik in duidelijke en transparante bewoordingen aan je uit te leggen.

Welke gegevens leggen we vast?

We verwerken en gebruiken persoonlijke informatie die je vrijwillig aan ons hebt verstrekt via de website of rechtstreeks in verschillende situaties (bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt). Daarnaast gebruiken we gegevens die we automatisch verzamelen op onze website. Ten slotte is het ook mogelijk dat wij van derden informatie over jeu ontvangen.

Het is daarom onmogelijk om je een volledige lijst te geven van alle mogelijke soorten gegevens die we verzamelen, verwerken en gebruiken. In het algemeen bestaat de informatie uit de volgende onderdelen: je naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, betalingsinformatie, geboortedatum en IP-adres. Daarnaast gebruiken we cookies en soortgelijke technologieën op onze website die we gebruiken om functionele gegevens te verzamelen, zoals registratie- en systeemgegevens, evenals gebruiksgegevens, prestatie- en activiteitsgegevens. Meer informatie hierover vind je in ons privacybeleid.

Waarom hebben wij je gegevens nodig?

We gebruiken je gegevens voornamelijk om je onze diensten aan te bieden en bestaande overeenkomsten met je uit te voeren. We willen je ook de best mogelijke service bieden en ons daarom aanpassen aan je interesses. Dit omvat het gebruik van gegevens voor het verbeteren en personaliseren van de inhoud die aan je wordt getoond. Daarnaast gebruiken we de gegevens ook om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om je via je account te informeren over nieuwe producten of diensten, beveiligingsproblemen en ander nieuws.

Hoe worden je gegevens gebruikt?

We gebruiken de over jou verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Hoe helpen je gegevens ons onze producten te verbeteren?

We gebruiken je gegevens om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke service kunnen bieden. Jouw belangen zijn belangrijk voor ons.

Verkopen we deze gegevens aan derden?

Nee. We gebruiken je gegevens alleen voor de beschreven doeleinden en om je de beste service te bieden. Daarbij letten we er altijd op dat we niet meer informatie gebruiken dan we eigenlijk nodig hebben.

Kan ik het verzamelen van mijn [R9] gegevens weigeren?

Ja, je kunt het verzamelen van specifieke gegevens door ons weigeren, zoals de gegevens die we verzamelen via cookies of voor onze marketingbelangen. Er moeten echter specifieke andere categorieën van gegevens worden gebruikt als we een contractuele relatie met je hebben of ernaar streven, of als we wettelijk verplicht zijn, of als deze informatie vereist is om onze functionaliteit te behouden. Je kunt dit gebruik van je gegevens niet weigeren.

Hoe worden je opgeslagen gegevens verwijderd?

In ons privacybeleid kun je te weten komen welke gegevens door ons worden verwijderd en wanneer. Je kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor vragen hierover. Houd er echter rekening mee dat bepaalde gegevens vanwege wettelijke bepalingen mogelijk niet onmiddellijk op jouw verzoek verwijderd kunnen worden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Persoonlijke gegevens worden bewaard zolang als nodig is – zoals voor het leveren van de gevraagde diensten, het ondersteunen van je producten, voor het uitvoeren van een van de door jou gevraagde diensten of om een andere belangrijke reden, zoals het nakomen van wettelijke verplichtingen, het beslechten van geschillen of het afdwingen van overeenkomsten. Aangezien de vereisten kunnen variëren afhankelijk van het type gegevens, product of dienst, kunnen de bewaartermijnen aanzienlijk verschillen.

Hoe worden de gegevens opgeslagen en beveiligd op onze servers?

Het beschermen van je persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -processen om je persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of publicatie. Zo slaan wij de door jou verstrekte persoonsgegevens op in computersystemen met beperkte toegang en op onze eigen servers die bestaan binnen gecontroleerde omgevingen. Als we informatie verzenden via internet, beschermen we deze gegevens met behulp van versleutelingstechnologieën.

Gebruiken we cookies om gegevens te verzamelen?

Ja. Wanneer je onze website bezoekt, plaatsen wij cookies en vergelijkbare technologieën zoals webbakens op je apparaat. Door onze website te bezoeken, ga je akkoord met het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor de doeleinden uiteengezet in ons privacybeleid. Dit stelt ons in staat om de best mogelijke ervaring te bieden en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat onze website soepel werkt. In je browser- of apparaatinstellingen kun je er op elk moment voor kiezen geen cookies en vergelijkbare technologieën te accepteren.

Welke beschermende maatregelen bestaan er voor kinderen?

Ons aanbod is niet gericht op kinderen en is ook niet voor hen ontworpen. We registreren [R10] [RB11] [RB12] niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen of sturen hen geen verzoek om dergelijke gegevens in te voeren. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen we niet opzettelijk persoonsgegevens van mensen onder de 18 jaar. Als een ouder of wettelijke voogd ons op de hoogte stelt of we op een andere manier ontdekken dat een kind jonger dan 18 jaar zich onwettig heeft geregistreerd met bijvoorbeeld valse gegevens op onze website, zullen we onmiddellijk het bijbehorende account en de bijbehorende persoonlijke gegevens verwijderen.

Hoe kun je contact met ons opnemen als je nog vragen hebt over het privacybeleid?

We hopen dat we in staat waren om een privacybeleid te bieden dat zo uitgebreid, begrijpelijk en transparant mogelijk voor je is. Voel je vrij om op elk gewenst moment contact met ons op te nemen als je vragen hebt op [datenschutz@ic-campus.com] of als je de contactgegevens gebruikt die in de juridische kennisgeving worden vermeld.

Met welke bedrijven gelieerd aan International Campus GmbH wordt persoonlijke informatie gedeeld?

Wij delen je gegevens met alle bedrijven die zijn aangesloten bij International Campus GmbH:

International Campus Hamburg S.à r.l.
IC FIZZ Verwaltungs GmbH
IC FIZZ Verwaltungs 2 GmbH
IC General Contractor GmbH
IC FIZZ Berlin GmbH & Co. KG
IC FIZZ Darmstadt GmbH & Co. KG
IC FIZZ Frankfurt GmbH & Co. KG
IC FIZZ Frankfurt II GmbH & Co. KG
IC FIZZ Freiburg II GmbH & Co. KG
IC FIZZ Generalmieter GmbH & Co. KG
IC FIZZ Generalmieter II GmbH & Co. KG
IC FIZZ Hamburg GmbH & Co. KG
IC FIZZ Hamburg IV GmbH & Co. KG
IC FIZZ Hamburg V GmbH & Co. KG
IC FIZZ Hannover GmbH & Co. KG
IC FIZZ Köln GmbH & Co. KG
IC FIZZ München GmbH & Co. KG
International Campus Austria GmbH
International Campus Student Housing I S.à r.l.