Imprint company brochure aspect ratio 1800 1084

Imprint

 

Provozovatelem těchto webových stránek (poskytovatelem služeb ve smyslu německého zákona o telemédiích [TMG]) je

International Campus GmbH

Blumenstrasse 28, 80331 Mnichov

Fax: +49 89 212 6880 – 290

info@ic-campus.com

www.ic-campus.com

 

Výkonní ředitelé:

Patrick Hanisch
Gawain Smart

Okresní soud v Mnichově –

obchodní oddělení

 

Registrační číslo: 240690

Daňové číslo: 143/150/41059

Osoba odpovědná za obsah těchto webových stránek:

Patrick Hanisch, International Campus GmbH (kontaktní údaje jsou uvedeny výše)

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 Mnichov
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

 

Autorská práva

Držitelem autorských práv je společnost International Campus GmbH. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafika, audio, video a animační soubory podléhají autorským právům a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Tento obsah nesmí být – s výjimkou zákonem povolených případů – reprodukován, šířen nebo používán jiným způsobem bez výslovného souhlasu společnosti International Campus GmbH nebo příslušného držitele práv. Některé webové stránky společnosti International Campus GmbH obsahují také obrázky, na které se vztahují autorská práva osob, které je poskytly.

Pochopte prosím, že společnost International Campus GmbH musí chránit své duševní vlastnictví, včetně značek a autorských práv, a tyto webové stránky neposkytují uživatelům žádná licenční práva k duševnímu vlastnictví společnosti International Campus GmbH.

 

Záruka

Obsah těchto stránek byl pečlivě zpracován a zkontrolován. Společnost International Campus GmbH však nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Nárok z odpovědnosti za škodu vůči společnosti International Campus GmbH, který se týká hmotných nebo nehmotných škod, které byly způsobeny používáním webových stránek, je vyloučen v případě, že nedošlo k úmyslnému nebo hrubému zanedbání ze strany společnosti International Campus GmbH. Společnost International Campus GmbH si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplňovat, mazat nebo zastavit zveřejňování částí webových stránek nebo celých webových stránek bez předchozího upozornění.

‍Všude tam, kde společnost International Campus GmbH přímo nebo nepřímo odkazuje na stránky třetích stran (dále jen „odkazy“), společnost International Campus GmbH neodpovídá za obsah, dostupnost, správnost a přesnost odkazovaných webových stránek, jejich nabídky, odkazy nebo reklamy. Společnost International Campus GmbH nepřebírá obsah těchto stránek za svůj vlastní a neodpovídá za nezákonné, chybné nebo neúplné informace na těchto stránkách, nebo za škody vzniklé v důsledku používání těchto stránek, a to v rozsahu, při kterém nedošlo k úmyslnému nebo hrubému zanedbání ze strany International Campus GmbH.

 

Řešení sporů online

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (ODR):

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řešení sporů ve spotřebitelském rozhodčím řízení.

‍Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je součástí těchto webových stránek a jejich používáním uživatelé toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti přijímají. Pokud sekce nebo jednotlivé formulace v tomto textu již neodpovídají platným právním předpisům, zůstávají ostatní části dokumentu tímto v platnosti.