Zásady ochrany osobních údajů

Aktualizováno ke květnu 2018

Aktualizovali jsme naše zásady ochrany osobních údajů, abychom splnili požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a informovali vás o nich.

Zde můžete změnit stávající nastavení soukromí: Změnit nastavení soukromí

 

Děkujeme vám za váš zájem o naši společnost a naše webové stránky.

Ochrana a integrita vašich osobních údajů jsou pro nás důležité, stejně jako ochrana vašeho soukromí.

Naším cílem je nabídnout vám co nejpohodlnější bydlení, které bude přizpůsobeno vašim požadavkům – život, který bude zpestřen řadou společenských akcí a příležitostí k seznámení se s novými lidmi, abyste se v novém městě cítili jako doma. Díky tomu vždy obdržíte nabídku šitou na míru vašim zájmům. Naše zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, které osobní údaje o vás přímo či nepřímo shromažďujeme a jak tyto údaje používáme.

Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace, které lze použít k vaší identifikaci, nebo údaje, které si s vámi můžeme spojit. V našich zásadách ochrany osobních údajů je také uvedeno, jaká práva máte k dispozici ohledně námi shromážděných údajů a jak tato práva uplatnit. Zásady se vztahují na všechny námi nabízené služby. Platí pro společnost International Campus GmbH a přidružené společnosti, webové stránky a další interakce mimo internet, jako je návštěva našich budov nebo využívání dalších námi nabízených služeb. [R1]

Další informace naleznete na webu ve FAQs.

Správce, který je podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) odpovědný za zpracování údajů:

International Campus GmbH
Blumenstrasse 28, 80331 Mnichov
Telefon: +49 89 212 6880 – 0
Fax: +49 89 212 6880 – 290
info@ic-campus.com.

Za zpracování našich údajů je společně zodpovědný:

International Campus Austria GmbH
Muthgasse 19, 1190 Vídeň
Telefon: +43 1 375 0032
info@ic-campus.com

 

Pro uplatnění svých práv, nahlášení případů porušení ochrany osobních údajů, podání návrhů a stížností týkajících se zpracování vašich osobních údajů a odvolání svého souhlasu doporučujeme kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a tím je:

PROLIANCE GmbH
www.datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 Mnichov

datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Obecné informace o typu údajů, které shromažďujeme

Informace, které nám poskytnete

Mezi námi shromažďované údaje patří všechny údaje, které nám dobrovolně poskytnete, např. pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo se s námi spojíte pomocí kontaktního formuláře na našich webových stránkách, napíšete nám e-mail nebo nám zavoláte, zaregistrujete se u nás, založíte si uživatelský účet a uložíte do něj informace o sobě nebo s námi uzavřete nájemní smlouvu.

Informace, které nám poskytnete

Mezi námi shromažďované údaje patří všechny údaje, které nám dobrovolně poskytnete, např. pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo se s námi spojíte pomocí kontaktního formuláře na našich webových stránkách, napíšete nám e-mail nebo nám zavoláte, zaregistrujete se u nás, založíte si uživatelský účet a uložíte do něj informace o sobě nebo s námi uzavřete nájemní smlouvu.

Informace, které automaticky shromažďujeme

Některé údaje od vás shromažďujeme také automaticky (funkční údaje nebo údaje z cookies), například když navštívíte naše webové stránky nebo používáte naše internetové připojení. Je možné, že zaznamenáváme údaje, jako je typ zařízení, které používáte k přístupu na naše webové stránky, operační systém a verzi uvedeného operačního systému, vaši IP adresu, vaši zeměpisnou polohu zpřístupněnou vaší IP adresou, typ prohlížeče, stránky, které si na našich webových stránkách prohlížíte, a zda a jak interagujete s obsahem na našich webových stránkách.

 

Informace, které získáváme z jiných zdrojů

Je možné, že informace o vás získáme i z jiných zdrojů, například pokud s námi komunikujete prostřednictvím sociálních sítí nebo realitních platforem, např. Facebooku nebo Immobilienscout24. Pokud získáváme informace od třetích stran, platí pro nás také tyto zásady ochrany osobních údajů a všechna další omezení stanovená příslušným zdrojem informací.‍

Informace od dětí

Celá naše nabídka služeb a webových stránek není určena dětem a mladým lidem mladším 18 let. Přestože mladí lidé a děti mladší 18 let mohou využívat naše webové stránky, neshromažďujeme o nich vědomě ani záměrně informace bez příslušného souhlasu jejich rodičů. Pokud se dozvíme, že naše služby využívá nezletilá osoba bez souhlasu rodičů, neprodleně vymažeme všechny údaje shromážděné v souvislosti s touto osobou, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat.

Interakce s námi

Používání našich webových stránek

Pokud používáte webové stránky pouze pro informační účely (bez navázání kontaktu s námi), shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč odešle na náš server. Pokud si přejete prohlížet naše webové stránky, shromažďujeme údaje, které jsou technicky nutné k tomu, abychom vám mohli naše webové stránky zobrazit, a které jsou nezbytné k zajištění stability a bezpečnosti.

Shromážděné informace:

IP adresa, datum a čas požadavku, rozdíl časového pásma oproti greenwichskému času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), stav přístupu/stavový kód HTTP, příslušné množství přenesených dat v každém případě, webová stránka, ze které požadavek pochází, prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní, jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 věta [R2] 1 f) GDPR.

Kontaktujte nás

Pokud nás kontaktujete přímo, např. prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, osobní návštěvou našich budov nebo založením uživatelského účtu na našich webových stránkách, protože máte zájem o naše služby nebo se chcete dozvědět více o našich produktech a službách, někdy nám poskytnete informace dobrovolně nebo jsou informace shromažďovány prostřednictvím souborů cookie, v případě online kontaktu (více informací o tom v části use of cookies). Tyto informace jsou využívány k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat, abychom vám mohli ukázat nabídku našich služeb odpovídající vašemu zájmu a/nebo zobrazit naše webové stránky odpovídajícím a atraktivním způsobem.

Shromážděné informace:

Jméno, e-mailová adresa, IP adresa, informace shromažďované prostřednictvím souborů cookie.

Právní základ: Čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR.

Uzavření nájemní smlouvy s námi / využívání námi nabízených služeb

Náš obchodní model spočívá v pronájmu zařízených studentských bytů a v poskytování komplexní mediální nabídky (např. využívání internetu) a nabídky pro volný čas, jako je pořádání společenských akcí v našich budovách. V rámci zahájení, plnění a realizace smluvních vztahů, které s námi existují, jsou o vás shromažďovány informace, které jsou potřebné pro příslušné plnění smlouvy, nebo které vznikají při využívání našich služeb (např. při používání internetu).

Chceme být schopni nabídnout každému nájemníkovi byt, který je co nejpohodlnější a nejlépe přizpůsobený jeho potřebám, a rozmanitost je pro nás důležitá. Proto jsme vždy otevřeni vašim speciálním požadavkům nebo přáním. Můžete nám dát vědět, že požadujete univerzálně přístupný byt nebo potřebujete speciální vybavení kvůli svému náboženskému přesvědčení. Tento typ informací je zařazen do tzv. zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu článku 9 GDPR (např. informace týkající se zdraví, informace týkající se náboženského přesvědčení). Využívání našich služeb je zpravidla možné bez toho, abyste nám tyto informace sdělovali. Pokud nám zašlete informace, které spadají do zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně souhlasíte se zpracováním těchto údajů pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. V žádném případě nebudeme [R3] tyto informace používat k jiným účelům, než je plnění smlouvy a zajištění vhodného životního prostředí pro vás.

Shromážděné informace:

Jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, státní příslušnost, datum narození (nepovinné: informace o vašem studiu, platební údaje (údaje o bankovním účtu), IP adresa při použití námi provozovaného internetového připojení).

Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 věta 1 b), f) GDPR.

Pozor: Vaše platební údaje ukládáme pouze v případě, že jste uzavřeli smlouvu o pronájmu nebo využíváte jiné placené služby. Osobní údaje, které si v této souvislosti vyžádají jiné osoby, jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy a případnou následnou korespondenci související se smlouvou. Dokumenty právně relevantní pro obchodní a/nebo daňové záležitosti, které obsahují osobní údaje, jsou uchovávány po dobu, kterou vyžadují zákonem stanovené lhůty pro uchovávání uvedených dokumentů podle německého obchodního zákoníku a daňového řádu. Údaje o provozu, které jsou shromažďovány, pokud používáte námi nabízené a provozované internetové připojení, jsou námi ukládány po dobu 7 dnů pro účely kontroly zneužití a řešení poruch a poté jsou v zákonem povoleném rozsahu vymazány. Zvláštní kategorie dobrovolně zaslaných osobních údajů, jako jsou informace týkající se zdravotního stavu, jsou námi ukládány pouze po dobu, která je nutná pro plnění smlouvy nebo je vyžadována zákonem. Pokud nám zašlete zvláštní kategorie osobních údajů, které nepotřebujeme pro plnění smlouvy, budou tyto informace okamžitě vymazány.

Nájemci našich budov

Bezpečnost našich nájemců pro nás hraje důležitou roli. Abychom zajistili bezpečnost, mohou být v blízkosti našich budov v provozu videokamery, které jsou však jasně viditelné a označené. Jediným účelem videokamer je zabránit konkrétním nebezpečím pro nájemníky a pro nemovitost jako celek, a slouží tedy našim oprávněným zájmům.

Shromážděné informace:

Obrazová data

Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 f) GDPR

Pozor:

Obrazové údaje, které se vás týkají a které již nejsou potřebné, neprodleně vymažeme. Obvykle se tak stane během vyhodnocovací lhůty, která činí maximálně [72] hodin.

Komunity na Facebooku

Nabídka našich služeb zahrnuje zřízení takzvaných komunit na Facebooku pro každou lokalitu. Pokud jste s námi uzavřeli nájemní smlouvu, máte možnost vstupovat do diskusních skupin s ostatními nájemci lokality v rámci komunit na Facebooku. Přístup do příslušné komunity na Facebooku mají pouze nájemci příslušné lokality a naši zaměstnanci, kteří příslušnou komunitu spravují.

Facebook Communities [DK1] [RB2] jsou službou poskytovanou společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko („Facebook“).

‍Když navštívíte naši stránku na Facebooku, Facebook bude mimo jiné shromažďovat vaši IP adresu a další informace ve formě souborů cookie ve vašem počítači. Tyto informace slouží k tomu, abychom jako provozovatelé stránky na Facebooku měli k dispozici statistické informace o používání stránky na Facebooku.

Více informací o této problematice naleznete kliknutím na následující odkaz:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

Údaje o vás shromážděné v této souvislosti budou zpracovávány společností Facebook a v rámci toho budou případně předávány do zemí mimo Evropskou unii. Facebook popisuje, jaké informace získává a jak tyto údaje obecně používá, ve svých zásadách ochrany osobních údajů. V rámci těchto zásad naleznete také informace o způsobech kontaktování společnosti Facebook a o případném nastavení reklam.

Zásady ochrany údajů jsou k dispozici na tomto odkazu:

http://de-de.facebook.com/about/privacy

Úplné zásady používání dat společnosti Facebook naleznete zde:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Způsob, jakým Facebook využívá údaje z návštěv stránek Facebooku pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na stránce Facebooku spojeny s jednotlivými uživateli, jak dlouho Facebook tyto údaje uchovává a zda jsou údaje z návštěvy stránky Facebooku předávány třetím stranám, není společností Facebook jednoznačně a jasně stanoveno a není nám známo.

Při přístupu na stránku Facebooku se IP adresa přiřazená vašemu zařízení přenáší na Facebook. Podle Facebooku je tato IP adresa anonymizována (v případě „německých“ IP adres) a po 90 dnech vymazána. Kromě toho Facebook ukládá také informace o zařízeních svých uživatelů (např. v rámci funkce „Oznámení o přihlášení“); Facebook proto může být schopen přiřadit IP adresy jednotlivým uživatelům.

Pokud jste aktuálně přihlášeni ke službě Facebook jako uživatel, je ve vašem zařízení umístěn soubor cookie s vaším Facebook ID. To umožňuje společnosti Facebook vidět vaši návštěvu této stránky a způsob jejího použití. To platí i pro všechny ostatní stránky Facebooku. Tlačítka Facebooku, která jsou integrována do webových stránek, umožňují Facebooku zaznamenávat vaše návštěvy stránek těchto webových stránek a přiřazovat je k vašemu profilu na Facebooku. Na základě těchto údajů vám může být nabízen obsah nebo reklama, které jsou vám přizpůsobeny.

Díky těmto údajům vám od prvního dne umožníme navázat kontakt se spolubydlícími ve vaší budově a užít si jedinečný studentský život v mezinárodní komunitě ve vámi vybraném městě. Jako poskytovatel komunit shromažďujeme a zpracováváme také následující údaje vyplývající z využívání služby:

Shromážděné informace:

Uživatelské jméno na Facebooku

Právní základ:

Čl. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR.

Jak vaše údaje používáme / právní základ

Vaše údaje používáme výhradně k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby, plnit s vámi uzavřené smlouvy, odpovídat na vaše dotazy, dodržovat naše zákonné povinnosti a také navrhovat a rozvíjet naši nabídku tak, aby pro vás byla atraktivní a vhodná.

Veškeré takto shromážděné údaje jste nám buď dobrovolně poskytli, nebo je potřebujeme pro navázání, vypracování nebo změnu smluvního vztahu (inventární údaje), nebo jsme povinni je shromažďovat ze zákona, nebo máme na jejich shromažďování oprávněný zájem (např. pro marketingové účely: k analýze a zlepšení naší nabídky, našich služeb a obsahu našich webových stránek nebo k odvrácení rizik).

Poznámka k právu na odstoupení od smlouvy: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů a existuje „možnost ukončení“, např. na základě odpovídající standardní formulace[R4] , můžete kdykoli využít svého práva na zrušení zasláním e-mailu na adresu [datenschutz@ic-campus.com]. Další informace o tomto naleznete v části tvá práva.

Jak předáváme vaše informace třetím stranám

Vaše údaje nikdy nenabídneme k prodeji třetím stranám.

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nutné v rámci plnění smlouvy, např. bankám pověřeným platebními procesy, pokud jsme k tomu ze zákona povinni nebo pokud rozdělení práce v rámci naší společnosti vyžaduje předání těchto údajů našim partnerům a dceřiným společnostem.

Základem pro zpracování údajů je čl.6 odst.1 písm.b) GDPR, který povoluje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření, čl. 6 písm. c) GDPR, pokud jsme ze zákona povinni zpracovávat vaše osobní údaje, např. ze strany národních registračních úřadů (např. § 19, 30 spolkového zákona o registraci [Bundesmeldegesetz]) a čl. 6 písm. f) v rozsahu, v jakém jsou údaje předávány dceřiným společnostem a partnerským společnostem.

Vaše údaje sdílíme s dceřinými a partnerskými společnostmi, které jsou s námi propojeny, pro obchodní účely, jako je interní řízení, propagace našich produktů a poskytování služeb našim zákazníkům (např. naše webové stránky). Je v našem oprávněném zájmu sdílet vaše osobní údaje pro tyto účely s těmito společnostmi nebo nechat tyto údaje zpracovávat těmito společnostmi naším jménem. Většina těchto společností se nachází v Evropské unii, stejně jako příslušné servery, na kterých jsou vaše údaje uloženy. Kromě toho mohou být vaše údaje předávány i do mimoevropských zemí pro účely vnitřní správy, např. do Kanady nebo USA. V rámci toho se snažíme nabídnout vynikající ochranu vašich údajů, a to buď předáváním pouze do zemí mimo EU, o kterých Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně, nebo používáním tzv. standardních smluvních doložek Evropské komise (např.: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

Požadavky na zveřejnění

Vaše osobní údaje sdělujeme orgánům činným v trestním řízení, vyšetřovacím orgánům, našim dceřiným společnostem nebo v soudním řízení, pokud jsme k tomu ze zákona povinni nebo je to nezbytně nutné pro poskytování služeb nebo pro ochranu našich práv nebo práv našich dceřiných společností či uživatelů.

Prodej nebo fúze

V případě fúze, převzetí nebo prodeje celého našeho majetku nebo jeho části můžeme vaše osobní údaje předat. Je samozřejmé, že vám toto oznámíme e-mailem a/nebo jasně viditelným oznámením na našich webových stránkách a informujeme vás o vašich právech.

Předávání a zveřejňování souhrnných údajů

Údaje sdílíme v souhrnné podobě a/nebo ve formě, která příjemci neumožňuje identifikovat vás pomocí těchto údajů – například třetím stranám pro účely oborové analýzy.

Jak zajišťujeme bezpečnost námi shromážděných údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Přestože používáme vhodná ochranná opatření k ochraně vašich osobních údajů, které shromažďujeme, berte prosím na vědomí, že bezpečnostní systémy nejsou neomylné.

K ochraně vašich osobních údajů používáme několik vhodných technických a organizačních opatření a průmyslových standardů, a chráníme je tak před ztrátou, krádeží, zneužitím, neoprávněným přístupem a zveřejněním, změnami a zničením. Osobní údaje, které od vás shromažďujeme a ukládáme, jsou umístěny v počítačových systémech s omezeným přístupem. Kromě toho vyžadujeme, aby námi pověřené třetí strany zajistily odpovídající bezpečnostní opatření pro námi zasílané údaje. Když navštívíte naše webové stránky nebo nám pošlete informace prostřednictvím webových stránek, jsou vaše údaje chráněny pomocí šifrovacích technologií, např. pomocí zabezpečení protokolu pro přenos hypertextových dokumentů (šifrování HTTPS).

 

Jak dlouho vaše údaje uchováváme

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění smlouvy s vámi nebo k poskytování našich služeb, k dodržování platných zákonů (včetně zákonů týkajících se uchovávání dokumentů), k řešení sporů s jinými stranami nebo k umožnění používání našich webových stránek. Veškeré osobní údaje, které uchováváme, podléhají těmto zásadám ochrany osobních údajů a naší interní koncepci ukládání a mazání. Pokud chcete konkrétně vědět, jak dlouho uchováváme konkrétní osobní údaje, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, napište nám na e-mailovou adresu [datenschutz@ic-campus.com].

Vaše práva

Pokud jde o používání vašich osobních údajů, máte vůči nám následující práva:

Právo na informace podle čl. 15 GDPR

Můžete nás požádat o zaslání kopie osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

Právo na opravu nebo výmaz podle čl. 16, 17 GDPR

Můžete nás informovat, pokud se vaše osobní údaje změnily nebo pokud chcete, abychom změnili osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.

V určitých případech nás můžete požádat o vymazání osobních údajů, které jsme o vás shromáždili.

Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR

Ve zvláštních případech máte právo požádat o omezení zpracování vašich údajů.

Právo odvolat souhlas a vznést námitku proti zpracování údajů podle čl. 7 odst. 3, čl. 21 GDPR

Pokud jste již poskytli souhlas se zpracováním svých údajů, můžete jej kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Pokud tohoto práva využijete, bude to mít vliv na naši možnost zpracovávat vaše osobní údaje po vyjádření tohoto přání odvolat souhlas.

Pokud při zpracování vašich osobních údajů vycházíme z rovnováhy zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku. To platí zejména v případě, že uvedené zpracování není nezbytné například pro plnění smlouvy s vámi. Při uplatnění takového práva na odvolání vás žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom vaše osobní údaje neměli zpracovávat tak, jak jsme to činili dříve. V případě, že podáte oprávněnou námitku, situaci prověříme a zpracování údajů buď zastavíme, nebo je upravíme, nebo vám vysvětlíme naše oprávněné důvody pro další zpracování vašich údajů.

Je samozřejmé, že můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely související s reklamou a analýzou dat. Více se o tom dočtete v části o používání cookies a dalších (marketingových) nástrojů.

Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR

Pokud zjistíte problémy s používáním údajů, vždy se s vámi pokusíme najít řešení. Pokud byste však byli toho názoru, že jsme vám s řešením problému nepomohli, máte také právo podat stížnost na naše zpracování vašich osobních údajů u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Spoléháme na to, že zajistíte, aby vaše osobní údaje byly úplné, správné a aktuální. O změnách nebo nepřesnostech ve vašich osobních údajích nás prosím neprodleně informujte zasláním e-mailu na adresu [datenschutz@ic-campus.com].

Zavazujeme se, že váš dotaz vyřídíme co nejrychleji, maximálně do 30 dnů. Další informace o tom, jak můžete zkontrolovat shromažďování a používání dalších údajů o používání a své preference týkající se komunikace, marketingu a reklamy, získáte v části používání cookies a dalších (marketingových) nástrojů.

Používání souborů cookie a dalších (marketingových) nástrojů

Používání cookies

Ve snaze zatraktivnit návštěvu našich webových stránek se kromě výše uvedených údajů ukládají do vašeho počítače při používání našich webových stránek také tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do úložiště přiřazeného vašemu internetovému prohlížeči na pevném disku. Soubor cookie nastavený subjektem (v tomto případě námi) se pak používá k přenosu určitých informací zpět k tomuto subjektu. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Následující typy souborů cookie mohou být nastaveny námi:

PŘECHODNÉ SOUBORY COOKIE

Přechodné soubory cookie se automaticky vymažou po zavření prohlížeče. Patří mezi ně zejména soubory cookie relace. Ty ukládají takzvané ID relace, které přiřazují různé požadavky z vašeho prohlížeče během společné relace. Díky tomu je váš počítač znovu rozpoznán, když se na stránky vrátíte. Soubory cookie relace se vymažou, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

TRVALÉ SOUBORY COOKIE

Trvalé soubory cookie se automaticky vymažou po uplynutí určité doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat pomocí nastavení zabezpečení v prohlížeči.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány nebo ukládány prostřednictvím implementovaných souborů cookie, probíhá jejich zpracování buď v souladu s čl. 6 písm. b) GDPR za účelem splnění smlouvy nebo provedení předsmluvních opatření na žádost dotyčné osoby, nebo v souladu s čl. 6 f) při realizaci našich oprávněných zájmů na zachování funkčnosti našich webových stránek, jakož i jejich uživatelsky přívětivé a efektivní organizaci.

Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli se individuálně rozhodnout, zda je chcete přijmout, nebo zda chcete používání souborů cookie v určitých případech nebo zcela odmítnout. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. V nabídce nápovědy vašeho prohlížeče je popsáno, jak nastavení souborů cookie změnit.

Používání služby Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, která je službou webové analýzy společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google používá soubory cookie. Informace vygenerované souborem cookie o tom, jak uživatel používá webové stránky, jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA.

Společnost Google bude z našeho pověření tyto informace používat k vyhodnocování používání našich webových stránek uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách na těchto webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním těchto webových stránek a internetu. Ze zpracovaných údajů mohou být vytvořeny pseudonymní profily používání uživatelů.

Používáme výhradně službu Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, které zajišťuje anonymizaci IP adresy jejím zkrácením a zabraňuje možnosti přímého propojení s konkrétní osobou. To znamená, že IP adresa uživatele je společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa nejprve přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. V těchto případech probíhá zpracování podle čl. 6 písm. f) GDPR při realizaci našich oprávněných zájmů pro marketingové účely a udržování atraktivity našich webových stránek. IP adresa odeslaná prohlížečem uživatele nebude spojena s jinými údaji společnosti Google.

Jako uživatel můžete ukládání souborů cookie zabránit výběrem příslušného nastavení v softwaru prohlížeče. Kromě toho můžete také zabránit shromažďování údajů vytvořených souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek, jakož i jejich zpracování společností Google, stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pokud si již nepřejete anonymizovanou analýzu používání webových stránek službou Google Analytics, můžete se z ní kdykoli odhlásit s platností do budoucna zde. Kliknutím na odkaz se do vašeho zařízení uloží soubor cookie pro odhlášení. Při další návštěvě našich webových stránek tento soubor cookie zabrání shromažďování vašich údajů. Chcete-li zabránit shromažďování údajů službou Universal Analytics na více zařízeních, musíte provést odhlášení na všech používaných systémech.

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována jako součást americko-evropské dohody o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Použití sledování konverzí Google AdWords

Na našich webových stránkách používáme online reklamní program „Google AdWords“ a sledování konverzí jako součást Google AdWords. Sledování konverzí Google je analytická služba poskytovaná společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Když kliknete na reklamu poskytovanou společností Google, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto soubory cookie se po 30 dnech stávají neplatnými, neobsahují žádné [R5] osobní údaje a neslouží tedy k identifikaci osoby.

Pokud navštívíte určité stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Existuje tedy možnost, že soubory cookie lze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby AdWords.

Informace shromážděné tímto souborem cookie slouží k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. V rámci toho mohou zákazníci zjistit celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku pomocí značky pro sledování konverzí. Neobdrží však [R6] žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů.

Pokud se nechcete sledování účastnit, můžete toto použití odmítnout tím, že instalaci souborů cookie zabráníte výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči (možnost zakázat). Tímto způsobem nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Podrobnější informace i zásady ochrany osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs, https://policies.google.com/privacy?gl=de&hl=cs.

Používání Map Google

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google (API) od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních map (zemí) pro vizuální prezentaci geografických informací. Použití této služby vám ukáže naši polohu a usnadní vyhledání cesty k nám. Zpracování údajů probíhá podle čl. 6 písm. f) GDPR při realizaci našich oprávněných zájmů pro marketingové účely a udržování atraktivity našich webových stránek.

Při každém otevření komponenty „Mapy Google“ nastaví společnost Google soubor cookie, aby mohla zpracovat uživatelská nastavení a údaje při zobrazení stránky, na které je komponenta „Mapy Google“ integrována. Tento soubor cookie se zpravidla nesmaže při zavření prohlížeče, ale vyprší po určité době, pokud jej předtím ručně nesmažete.

Pokud s tímto zpracováním svých údajů nesouhlasíte, máte možnost službu „Mapy Google“ deaktivovat a zabránit tak předávání údajů společnosti Google. Za tímto účelem musíte ve svém prohlížeči deaktivovat funkci JavaScript. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci službu „Mapy Google“ používat nebo ji budete používat pouze v omezeném rozsahu.

Používání Map Google a informací získaných prostřednictvím Map Google se řídí podmínkami používání společnosti Google:

https://policies.google.com/terms?hl=cs&gl=de

stejně jako další podmínky pro „Mapy Google“:

https://www.google.com/intl/cs_US/help/terms_maps/

Používání remarketingu Google

Na našich webových stránkách používáme službu „Google Remarketing“, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Remarketing může být použita k aktivaci reklam pro uživatele, kteří již v minulosti navštívili naše webové stránky. V rámci reklamní sítě Google se tak na našich stránkách mohou zobrazovat reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Google Remarketing používá k tomuto vyhodnocování soubory cookie. To umožňuje rozpoznat návštěvníky, pokud navštíví stránky v rámci reklamní sítě společnosti Google. Tímto způsobem se mohou v rámci reklamní sítě Google zobrazovat reklamy týkající se obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách v rámci uvedené sítě, které rovněž využívají funkci Google Remarketing. Podle vlastních informací společnost Google v rámci této činnosti shromažďuje osobní údaje. Tuto funkci můžete deaktivovat změnou příslušného nastavení na stránce https://adssettings.google.com/.

Používání Instagramu

Naše webové stránky používají tzv. sociální pluginy (dále jen „pluginy“) společnosti Instagram, které provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen „Instagram“). Tyto pluginy jsou označeny logem Instagramu, např. v podobě „Instagram camera“.

Když navštívíte stránku našeho webu obsahující uvedený plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Instagramu. Obsah zásuvného modulu je odeslán z Instagramu přímo do vašeho prohlížeče a integrován do stránky. Prostřednictvím této integrace Instagram obdrží informaci, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku na našich webových stránkách, a to i v případě, že nemáte [R7] účet Instagram nebo nejste k Instagramu právě přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou vaším prohlížečem přenášeny přímo na server Instagramu v USA a tam uloženy.

Pokud jste přihlášeni na Instagramu, může Instagram přímo propojit vaši návštěvu našich webových stránek s vaším účtem na Instagramu. Při interakci se zásuvnými moduly, např. kliknutím na tlačítko „Instagram“, jsou tyto informace rovněž odeslány přímo na server Instagramu a tam uloženy. Tyto informace jsou také zveřejněny na vašem účtu na Instagramu a zobrazují se tam vašim kontaktům.

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů a dalším zpracování a používání údajů společností Instagram, jakož i o vašich souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/?cms_id=155833707900388&published_only=true&force_new_ighc=false

Pokud nechcete, aby Instagram přímo propojil data shromážděná na našich webových stránkách s vaším účtem na Instagramu, musíte se před návštěvou našich webových stránek z Instagramu odhlásit. Načtení pluginů Instagramu můžete také zcela zabránit pomocí doplňků pro váš prohlížeč.

Používání služby YouTube

Na našich webových stránkách používáme komponenty (videa) od společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA („YouTube“), která je součástí společnosti Google LLC („Google“), Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

[V rámci toho používáme možnost „rozšířený režim ochrany osobních údajů“ poskytovanou službou YouTube.]

Když navštívíte internetovou stránku s vloženým videem, naváže se spojení se servery YouTube a obsah se zobrazí na internetové stránce na základě oznámení prohlížeče.

[Podle informací poskytnutých společností YouTube jsou v režimu „zvýšené ochrany osobních údajů“ na server YouTube odesílány pouze údaje o tom, kdy video sledujete, zejména které z našich stránek jste navštívili.]

Pokud jste současně přihlášeni ke službě YouTube, budou tyto informace propojeny s vaším účtem YouTube. Tomu můžete zabránit tak, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte ze svého účtu.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službě YouTube poskytuje společnost Google na tomto odkazu: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de

 

Použití aplikace Hotjar

Tyto webové stránky používají službu Hotjar, webovou analýzu od společnosti Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta, Evropa („Hotjar“).

Tento nástroj se používá ke sledování pohybu na webových stránkách (pomocí tzv. heat map). Můžete například zjistit, jak daleko uživatelé rolovali a na která tlačítka a jak často klikali. Kromě toho nástroj umožňuje také získat zpětnou vazbu přímo od uživatelů webových stránek. Tímto způsobem získáváme cenné informace, díky kterým můžeme naše webové stránky zrychlit a učinit je přívětivějšími pro zákazníky.

Upozorňujeme, že při používání této služby nezaznamenáváme ani nezpracováváme žádné osobní údaje. Všechny údaje, včetně vaší IP adresy, jsou zcela anonymizovány.

Hotjar nabízí každému uživateli možnost použít hlavičku „Do Not Track Header“, která zabrání používání nástroje Hotjar, což znamená, že během návštěvy příslušné webové stránky nebudou zaznamenány žádné [R8] údaje. Toto nastavení podporují všechny běžné prohlížeče ve svých aktuálních verzích. Za tímto účelem prohlížeč odešle společnosti Hotjar požadavek se zprávou o zakázání sledování příslušného uživatele. Pokud používáte webové stránky sipgate s různými prohlížeči/počítači, musíte nastavit „Do Not Track Header“ pro každý z těchto prohlížečů/počítačů zvlášť. Tuto funkci můžete deaktivovat podle pokynů na adrese https://www.hotjar.com/opt-out a změnou příslušných nastavení. Další informace o ochraně údajů v aplikaci Hotjar naleznete na adrese

https://www.hotjar.com/privacy.

Použití aplikace Taboola

Na našich webových stránkách používáme Taboola Pixel. Za tímto účelem jsme na našich webových stránkách implementovali kód. Taboola pixel je kousek kódu v JavaScriptu, který načítá soubor funkcí, které umožňují společnosti Taboola sledovat akce uživatelů. Shromážděné údaje jsou anonymní a nejsou pro nás viditelné a mohou být použity pouze v souvislosti s umístěním reklamy.

Naše služby a produkty chceme ukázat pouze těm lidem, kteří o ně mají skutečný zájem. Pomocí pixelu Taboola můžeme naše reklamní opatření lépe přizpůsobit vašim přáním a zájmům.

Pokud se chcete dozvědět více o ochraně osobních údajů společnosti Taboola, doporučujeme vám prostudovat si její vlastní zásady ochrany osobních údajů na adrese https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

The Taboola pixel can also be disabled under https://www.taboola.com/policies/privacy-policy#user-choices-and-opting-out.

 

Nejčastější dotazy

V této části naleznete různé otázky a odpovědi týkající se našich zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme přečíst si celé zásady ochrany osobních údajů.

Proč jsme aktualizovali naše zásady ochrany osobních údajů?

Aktualizovaná verze zohledňuje ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a nabízí transparentní a jednoduché informace o našem používání údajů. Pokud je vám cokoli nejasné, můžete nás kontaktovat přímo na adrese [datenschutzbeauftrager@datenschutzexperte.com] nebo pomocí kontaktních možností uvedených v části právní upozornění.

Co je GDPR?

GDPR je nařízení Evropské unie, jehož cílem je zjednodušit a zlepšit používání osobních údajů v EU.

Jaké změny přineslo GDPR?

GDPR přineslo řadu změn v ochraně osob, pokud jde o způsob nakládání s jejich informacemi. Mezi nejdůležitější změny patří:

Své nové povinnosti se snažíme plnit tím, že vám jasně a transparentně vysvětlíme, jak data používáme.

Jaké údaje zaznamenáváme?

Zpracováváme a používáme osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli prostřednictvím webových stránek nebo přímo v různých situacích (např. když nám pošlete e-mail). Kromě toho používáme údaje, které automaticky shromažďujeme na našich webových stránkách. V neposlední řadě je také možné, že o vás získáváme informace od třetích stran.

Není proto možné poskytnout vám vyčerpávající seznam všech možných typů údajů, které shromažďujeme, zpracováváme a používáme. Obecně se jedná o tyto údaje: vaše jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, platební údaje, datum narození a IP adresa. Kromě toho na našich webových stránkách používáme soubory cookie a podobné technologie, které používáme ke shromažďování funkčních údajů, jako jsou registrační a systémové údaje, a také údaje o používání, výkonnosti a aktivitě. Více informací o tom najdete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Proč potřebujeme vaše informace?

Vaše údaje používáme především k tomu, abychom vám mohli nabízet naše služby a plnit smlouvy, které s vámi máme. Chceme vám také nabídnout co nejlepší služby, a proto se přizpůsobujeme vašim zájmům. To zahrnuje využití údajů pro zlepšení a personalizaci obsahu, který se vám zobrazuje. Kromě toho údaje používáme také k tomu, abychom s vámi mohli být v kontaktu, např. abychom vás prostřednictvím vašeho účtu informovali o nových produktech nebo službách, bezpečnostních otázkách a dalších novinkách.

Jak se vaše informace používají?

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k následujícím účelům:

Jak nám vaše informace pomohou zlepšit náš produkt?

Vaše údaje používáme k tomu, abychom vám mohli nabídnout co nejlepší služby. Vaše zájmy jsou pro nás důležité.

Prodáváme informace třetím stranám?

Ne. Vaše údaje používáme pouze k popsaným účelům a k tomu, abychom vám mohli nabídnout ty nejlepší služby. V rámci toho vždy dbáme na to, abychom nepoužívali více informací, než skutečně potřebujeme.

Mohu odmítnout shromažďování svých údajů [R9]?

Ano, můžete odmítnout shromažďování konkrétních údajů z naší strany, například údajů, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie nebo pro naše marketingové zájmy. Jiné specifické kategorie údajů však musíme používat, pokud s vámi máme nebo usilujeme o smluvní vztah, nebo jsme k tomu ze zákona povinni, nebo jsou uvedené informace nutné k zachování našeho fungování. Toto použití vašich údajů nemůžete odmítnout.

Jak budou vaše nahraná data smazána?

V našich zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte, jaké informace a kdy mažeme. V případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat. Upozorňujeme však, že vzhledem k právním předpisům nemusí být možné některé údaje na vaši žádost okamžitě vymazat.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, jak je to nutné – například pro poskytování požadovaných služeb, podporu vašich produktů, pro splnění některé z vámi požadovaných služeb nebo z jiného důležitého důvodu, jako je dodržování právních povinností, řešení sporů nebo vymáhání dohod. Vzhledem k tomu, že požadavky se mohou lišit v závislosti na typu údajů, produktu nebo služby, může se doba uchovávání značně lišit.

Jak jsou informace na našich serverech uloženy a chráněny?

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním používáme různé bezpečnostní technologie a postupy. Vámi poskytnuté osobní údaje například ukládáme do počítačových systémů s omezeným přístupem a na naše vlastní servery, které existují v kontrolovaném prostředí. Pokud odesíláme informace prostřednictvím internetu, chráníme tyto údaje pomocí šifrovacích technologií.

Používáme ke shromažďování informací soubory cookie?

Ano. Když navštívíte naše webové stránky, umístíme do vašeho zařízení soubory cookie a srovnatelné technologie, jako jsou sledovací pixely. Návštěvou našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie a srovnatelných technologií pro účely uvedené v našich zásadách ochrany osobních údajů. To nám umožňuje nabídnout co nejlepší zážitek a zároveň zajistit bezproblémové fungování našich webových stránek. V nastavení svého prohlížeče nebo zařízení můžete kdykoli zvolit, že soubory cookie a srovnatelné technologie nechcete přijímat.

Jaká ochranná opatření existují pro děti?

Naše nabídka není zaměřena na děti a není pro ně ani určena. Nezaznamenáváme [R10] [RB11] [RB12] vědomě žádné osobní údaje dětí ani jim nezasíláme žádosti o zadání takových údajů. Přestože naše webové stránky mohou používat návštěvníci všech věkových kategorií, záměrně neshromažďujeme osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud nás rodič nebo zákonný zástupce informuje nebo jiným způsobem zjistíme, že se dítě mladší 18 let na našich webových stránkách například neoprávněně zaregistrovalo s nepravdivými údaji, příslušný účet a s ním spojené osobní údaje okamžitě odstraníme.

Jak nás můžete kontaktovat, pokud máte další otázky týkající se zásad ochrany osobních údajů?

Doufáme, že se nám podařilo poskytnout vám co nejkomplexnější, nejsrozumitelnější a nejpřehlednější zásady ochrany osobních údajů. Neváhejte se na nás kdykoli obrátit s jakýmikoli dotazy na adrese [datenschutz@ic-campus.com] nebo pomocí kontaktních údajů uvedených v části právní upozornění.

S jakými společnostmi spojenými s International Campus GmbH jsou osobní údaje sdíleny?

Vaše údaje sdílíme se všemi společnostmi přidruženými ke společnosti International Campus GmbH:

International Campus Hamburg S.à r.l.
IC FIZZ Verwaltungs GmbH
IC FIZZ Verwaltungs 2 GmbH
IC General Contractor GmbH
IC FIZZ Berlin GmbH & Co. KG
IC FIZZ Darmstadt GmbH & Co. KG
IC FIZZ Frankfurt GmbH & Co. KG
IC FIZZ Frankfurt II GmbH & Co. KG
IC FIZZ Freiburg II GmbH & Co. KG
IC FIZZ Generalmieter GmbH & Co. KG
IC FIZZ Generalmieter II GmbH & Co. KG
IC FIZZ Hamburg GmbH & Co. KG
IC FIZZ Hamburg IV GmbH & Co. KG
IC FIZZ Hamburg V GmbH & Co. KG
IC FIZZ Hannover GmbH & Co. KG
IC FIZZ Köln GmbH & Co. KG
IC FIZZ München GmbH & Co. KG
International Campus Austria GmbH
International Campus Student Housing I S.à r.l.