Renew your contract (CZ) renewals header 21 aspect ratio 700 438

Získej cashback v částce až 7000 Kč

Tvá smlouva o ubytování končí před koncem dubna 2022?

Uzavři novou smlouvu o ubytování nyní a dostaneš od nás cashback v maximální výši 7000 Kč*. Napiš nám email na sales.czechrepublic@the-fizz.com a prodluž jsi svůj pobyt v THE FIZZ!

 

*Tato nabídka je nezávazná a naše dostupnost se může změnit. Obchodní podmínky najdeš zde.

Renew your contract (CZ) Renew your contract CZ 1

Žij bezstarostně

Renew your contract (CZ) googlereview scaled

Prodluž jsi svůj pobyt u nás

Kontaktuj náš sales team a uzavři novou smlouvu o ubytování na další období.
Kontaktuj nás

Všechny informace
(Česká republika)

Obchodní podmínky CZ

§ 1 – Obecná ustanovení

Účast v kampani “Cashback Promotion (Renewals) – Summer 2022“- kterou organizuje THE FIZZ Prague (IC Prague Party s.r.o.) (dále jako „organizátor“), je možná pouze za splnění následujících podmínek. THE FIZZ je ochrannou známkou společnosti International Campus GmbH, Tauentzienstraße 11, 10789 Berlín, Německo.

§ 2 – Podmínky účasti

Zúčastnit se může každá fyzická osoba ve věku minimálně 18 let. Tato osoba musí být již nájemcem THE FIZZ Prague a uzavřít novou smlouvu o ubytování a uzavřít smlouvu o ubytování na jedno z níže uvedených rezervačních období a to v průběhu propagační akce od 24. listopadu 2021 do 3. ledna 2022. Akce platí pouze v případě dodržení smluvní doby nájmu (včetně předčasného vystěhování poskytnutím nového nájemce nebo řádné výpovědi).

§ 3 – Další podmínky účasti

Nutným předpokladem účinného zapojení je platné uzavření smlouvy o ubytování, uplynutí odvolací lhůty a nastěhování osoby do studia v THE FIZZ Prague. Upozorňujeme, že účast na propagační akci je možná pouze za dodržení následujících podmínek:

  • Rezervace: Současný nájemník THE FIZZ Prague a chystá se uzavřít novou smlouvu o ubytování na jedno z výše uvedených období.
  • Doba pronájmu:
    • Při smlouvě o ubytování od 1. ledna, 1. února, 1. března, 1. dubna 2022 do 31. srpna nebo 30. září 2022, bude nabídnut cashback v hodnotě 6 000 Kč od THE FIZZ Prague.
    • Při smlouvě o ubytování od 1. ledna, 1. února, 1. března, 1. dubna 2022 do 31. prosince 2022, nebo 31. ledna, 28. února, 31. března 2023 bude od THE FIZZ Prague nabídnut cashback v hodnotě 7 000 Kč.
  • Po nastěhování: Je povinné mít zřízený účet v české bance a dá povolení k inkasu ze svého bankovního účtu. Jakékoli náklady na transakci nebo převod měny ponese účastník.
  • Konec nájmu: Smlouva o ubytování není předčasně ukončena s uvedením důvodu.

§ 4 – Nesprávné informace

Účast je možná pouze na vlastní jméno osoby. Zadání nepravdivých nebo cizích údajů (jméno, adresa, e-mailová adresa, bankovní údaje atd.) bude mít za následek vyloučení z propagační akce.

§ 5 – Propagační akce

U nás mohou naši nájemci cashback až 7 000 Kč uzavřením nové smlouvy o ubytování na rezervační období počínaje letním semestrem 2022, v uvedeném období akce a za předpokladu, že jsou splněny podmínky podle §3. Cashback se uplatňuje po uzavření platné smlouvy o ubytování a po začátku nájmu. Tuto propagační akci nelze kombinovat se žádnou jinou propagační akcí. Cashback se uplatňuje po uzavření platné smlouvy o ubytování a po začátku nájmu. This promotion cannot be combined with any other promotion.Cashback bude převeden na účet nájemce během následujících 5 dnů od data zahájení nové nájemní smlouvy.

Každá osoba se může zúčastnit pouze jednou. Tato propagační akce je platná POUZE při podepsání smlouvy o ubytování prostřednictvím webové stránky www.the-fizz.com. Organizátor má právo prodloužit nebo zkrátit dobu trvání propagační akce dle vlastního uvážení.

§ 6 – Ochrana údajů

Organizátor zaručuje nejvyšší možnou úroveň ochrany osobních údajů a dodržuje veškeré příslušné právní předpisy. Organizátor nebude předávat osobní údaje třetím osobám ani prodávat údaje o adrese. Organizátor bude uchovávat osobní údaje jednotlivých účastníků výhradně pro účely této kampaně. Účastník tímto výslovně souhlasí s uložením a používáním osobních údajů poskytnutých za výše uvedeným účelem. Zde se můžete dočíst víc o našich zásadách ochrany osobních údajů.

§ 7 – Opatření v případě přerušení

Organizátor si vyhrazuje právo upravit, zrušit nebo ukončit propagační akci z věcných důvodů kdykoli bez předchozího upozornění. Věcný důvod se zejména uvádí, pokud činnost nemůže být (dále) prováděna podle plánu (např. zavirování počítačů, chyby softwaru nebo hardwaru nebo jiné technické, faktické nebo právnické důvody, které brání řízení, bezpečnosti, integritě nebo pravidelnému a řádnému vykonávání činností). Organizátor se rozhodne dle vlastního uvážení, zda lze v činnosti pokračovat v upravené formě, nebo zda by měla být zrušena nebo předčasně ukončena.

§ 8 – Odpovědnost

Není možné zaručit, že datová komunikace po internetu bude bezchybná a kdykoli k dispozici vzhledem k současnému stavu technologie. Organizátor proto neodpovídá ani za stálou a nepřerušovanou dostupnost on-line systémů, které využívá, ani za technické nebo elektronické chyby telemediálních služeb, jež nemůže ovlivnit, zejména za narušení, jako je ztráta, zpoždění, změna, manipulace či chybné směrování e-mailů, jež je způsobeno externími datovými sítěmi, externími telefonními linkami nebo jiným hardwarem či softwarem účastníků nebo třetích stran. Totéž platí pro poruchy související se vstupy, zaznamenáváním, přenosem a uchováváním dat, zejména také pro chybné, chybějící, přerušené, smazané nebo vadné záznamy dat.

Kromě toho není přebírána žádná odpovědnost, pokud e-maily nebo zadaná data nesplňují zde uvedené požadavky a systém je v důsledku toho nepřijal či nepřevzal. Organizátor také nenese žádnou odpovědnost v případě krádeže nebo zničení systémů či paměťových médií pro ukládání dat. Totéž platí v případě neoprávněného pozměňování dat nebo manipulace s daty účastníků či třetích stran.

Organizátor ponese odpovědnost pouze za škody, které nejsou důsledkem újmy na životě, těle nebo zdraví, pokud jsou založeny na úmyslném či hrubě nedbalém jednání jeho nebo jeho pověřenců. V případě hrubého porušení základních smluvních závazků nese organizátor také odpovědnost za porušení povinností z nedbalosti. Základní smluvní závazky jsou ty závazky, které především umožňují plnění smlouvy a na jejichž dodržování se může účastník běžně spolehnout. V tomto případě se však odpovědnost omezuje na předvídatelné škody typické pro smlouvu. Jakákoli další odpovědnost je vyloučena.

§ 9 – Salvátorská klauzule

Pokud by některé jednotlivé ustanovení v těchto podmínkách účasti bylo neúčinné nebo pokud by byla nesrovnalost v předpisech, nemá to vliv na účinnost ostatních ustanovení. Neplatné nebo chybějící ustanovení bude nahrazeno takovým ustanovením, které je nejbližší smyslu dohody a zákonným podmínkám.

§ 10 – Rozhodné právo / soudní příslušnost

V případě sporů se použije výhradně české právo. Je-li to právně přípustné, místem soudní příslušnosti bude sídlo organizátora.